Tuesday, May 8, 2012

admin diễn đàn lauxanh bị bắt, đổi tên miền sang alauxanh.info

admin diễn đàn lauxanh bị bắt, đổi tên miền sang alauxanh.info

Những diễn đàn sex lầu xanh rồi sẽ lần lượt chịu sự trừng phạt vì luật pháp của Việt Nam rất nghiêm minh, việc truy cập vào các diễn đàn sex bị cấm nhất là nếu share cho người khác. alauxanh.info ra đời là một giải pháp để nhằm giúp cho bạn nào cần chốn vui chơi vào để chém gió và tán gẫu về gái và sex, tình dục online. Ở đây có rất nhiều thông tin cấm trẻ em, vì thế chỉ cho phép người lớn truy cập mà thôi

No comments:

Post a Comment