Sunday, May 6, 2012

beat.vn diễn đàn beat biến thành địa chỉ share quán mát xa kích dục

Theo Tienphong, rất nhiều topic trong diễn đàn dành cho teen beat.vn trở thành địa chỉ chia sẻ các điểm kích dục trên mạng
Ngay cả một số diễn đàn tưởng như bình thường như beat, club… cũng có topic giới thiệu về những địa điểm có cà phê kích dục. Thuật ngữ ám chỉ dịch vụ này cũng vô cùng nhiều: cà phê bj, cà phê hj, mát xa bj, gội đầu gọt bút chì...

Ngoài ra, rất nhiều topic còn chia sẻ nơi xem phim sex hấp dẫn nhất trên beat

No comments:

Post a Comment