Saturday, May 12, 2012

Em Hoa khu vực chùa Bộc Bạn anh Thành Hà Nội

vẫn nhiệt tình như xưa
ẻm vẫn ngoan hiền như những ngày xưa ấy và trông có vẻ trẻ hơn xưa nữa

No comments:

Post a Comment