Wednesday, May 9, 2012

sexviet.com trang web sex tiếng Việt lâu đời đóng cửa chuyển tên miền mới

Sau nhiều năm hoạt động sextalk đã chính thức đóng cửa để chuyển sang tên miền mới muabansextoy.com. Hi vọng với sự đổi mới này thì nền công nghiệp sex tình dục sẽ càng phát triển hơn

No comments:

Post a Comment