Monday, May 7, 2012

share list danh sách bướm xinh bướm đêm online tại TP Hồ Chí Minh sài gòn

share list danh sách bướm xinh bướm đêm online tại TP Hồ Chí Minh sài gòn
Các con bướm kiếm ăn về đêm này rất chi là vất vả

1. Mama Dung 0905.xxx.866
Nói yêu cầu em Nga Huế - Hồ Xuân Hương


2. Em Thương
Phone: 0120.xxx.6767
Pass: Bạn anh Hiếu Ola Sinh viên


3. Em Quỳnh
Phone: 0164.xxx.0431
Pass: Bạn anh Hiếu Ola Sinh viên


4. Em Quỳnh vừa rau, vừa hàng
Phone: 0122.xxx.7707


5. Em Thủy
Khu vực: Hòa Khánh
Phone: 0122.xxx.4674
Pass: Bạn anh Trung


6. Em Ngọc
Phone: 0935.xxx.521
Pass: Ban Anh Nam đi SH


7. Em Linh
Khu vực: Nguyễn Tất Thành
Phone: 0120.xxx.8683
Yahoo: girly...ieu_xxx


8. Em Thy
Phone: 0903.xxx.438

Nhiệt tình

9. Em My
Phone: 0903.xxx.667


10. Em Nhi
Phone: 0984.xxx.216
Pass: Bạn anh Đại ở Đức Lợi


11. Em Giang
Phone: 0121.xxx.8580

Ngon

12. Em Hiền massager = lưỡi
Phone: 0973.xxx.491
Pass: Bạn anh Quang


13. Em Hiền người Huế
Phone: 0973.xxx.491
Pass: Bạn anh Minh


14. Em Hà My Nhon
Phone: 0984.xxx.941
Pass: Anh lúc trước đi với em ở nhà nghỉ Sunshire bên Quận 3 hoặc bạn anh Iphone


15. Em Diễm
Phone: 0905.xxx.610
Pass: Bạn a Đạt hay đi ở KS Thái Bình Dương


16. Em Ni người Nha Trang cực teen
Phone: 0122.xxx.7855

No comments:

Post a Comment